Inite antresòti

Yon inite antresòti se pati nan yon òdinatè ki pèmèt kominikasyon ak mond eksteryè a. Li divize an de (2) gran gwoup: inite dantre ak inite de sòti.