Kont kreyòl

Kont kreyòl se anpil bagay.
Ou ap di : make kont ,li kont ,jwe kont,chante kont...

li ap konte la vi zannimo epi lòm.

Ann AyitiModifier

Yon kont se yon kesyon oubyen yon pwovèb ki prezante yon pwoblèm. Responsablite yon moun k ap tande souvan se pou trouve yon repons pou kont sa. Li bezwen rive vini jwenn avèk repons espesifik pou kesyon an, oubyen yon pawòl ki klè, ki fè parabòl la fè sans nan langaj komen, pou tout moun. Prezantatè yon kont toujou koumanse pa mo sa : Timtim oubyen tou Krik ? Se tankou pou ta mande odyans an, èske nou pare? Tout kont toujou koumanse avèk mo sa. Li swiv toujou pa yon repons rapid nan mitan menm odyans an. Yo reponn ansanm, « bwa chèch ! » Epi, moun k ap bay kont an koumanse prezantasyon an.

Kèk ekzanpModifier

Prezantatè. Timtim ?
Odians. Bwa Chèch !
Prezantatè. Rach dèyè konma ?
Odians. Zepon kòk.

Prezantatè : Timtim ?
Odians. Bwa Chèch !
Prezantatè : Kolokotow ! Nan ginen tan l ?
Odians: Loraj.

Prezantatè : Timtim ?

Odians. Bwa Chèch !

Prezantatè : Bouch manje tout manje, men l’ pa di tout…

Odians. Pawòl.


Ekzanp :

Prezantatè : Timtim ?

Odians. Bwa Chèch !

Prezantatè : Nesesite pou devlope Amerik ?

Odians. Esklavaj.


Evidaman, se pa tout koze yon odyans kapab reponn. Nan sityasion kote pèsòn nan odyans an pa kapab jwenn yon repons, prezantatè a ap reponn poukont li. Si odyans lan satisfè, y ap ba l aplodisman ke li merite.


ReferansModifier