Ovil

Ovil se yon nan plant a grenn yo, se estrikti espowofit ki antoure gamèt femèl k ap devlope a; li fòme grenn nan apre fegondasyon an.[1]

ReferansChanje