Yon populasyon se yon seri moun oswa eleman ki pataje youn oswa plizyè karakteristik ki sèvi pou gwoupe yo ansanm. Se konsa, nou pale de moun, estatistik, byolojik, popilasyon sivil, oswa menm tou senpleman de moun[1]. Se moun ki nan yon peyi. Nan syans, popilasyon se yon kantite total moun yon espès ki nan menm zòn.[2]

Definisyon ak istwa yon popilasyon

modifye
  • Yon popilasyon konpoze de moun ki nan menm espès ki fòme yon gwoup ki ase distenk ak rès espès yo pou yo konsidere yo apa. Yo ka evalye distenksyon sa a sitou pa apwòch jenetik (diferan frekans alelik) oswa demografik (dinamik gwoup depann sou frekans nesans ak lanmò nan gwoup la).
  • Chans ak seleksyon natirèl aji ansanm sou transfòmasyon popilasyon yo. Sa yo se de mekanis ki responsab pou chanjman nan divèsite jenetik ak fenotipik sou jenerasyon. Chanjman popilasyon sa yo rele evolisyon byolojik.

Estatistik

modifye

Nan estatistik deskriptif, yon popilasyon se yon ansanm fini de objè (endividi oswa inite estatistik) etid se te pote epi ki gen eleman satisfè youn oswa plis karakteristik komen. Konsa nou ka pale de yon popilasyon nwa ki pwodui nan yon izin.

Astwonomi

modifye
 
Popilasyon gran distribisyon

Nan astwonomi, populasyon zetwal refere ak klasifikasyon zetwal yo dapre konpozisyon chimik yo.

Ekoloji

modifye

Nan ekoloji, yon popilasyon deziyen yon seri endividi menm espès vivan k ap jere tèt yo nan yon teritwa bay yo. Disiplin syantifik ki etidye li se biyoloji popilasyon, yon domèn etid ki enplike tou de ekoloji, jenetik popilasyon ak byoloji evolisyonè. Kòm yon sinonim nan demografi, tèm populasyon deziyen tou mezi kantite moun ki konstitye gwoup konsidere a: konsa yo di yon espès se espès menase lè popilasyon l diminye.

Popilasyon èt vivan

modifye

Deskripsyon popilasyon yo ka fèt konsa :

Yo bay yon pòsyon nan teritwa yon kapasite pote (kapasite pote) ki limite kwasans popilasyon an. Gen kèk obsèvatè nan sosyete imen yo kwè ke nosyon kapasite pote dwe aplike tou nan popilasyon imen, e ke kwasans san kontwòl nan popilasyon imen an ta ka mennen nan yon katastwòf Malthusian. Lòt espesyalis kategorikman opoze tèz sa a.

Popilasyon moun

modifye

Popilasyon moun deziyen gwoup moun yo defini dapre kritè varyab ki ka baze sou antite politik teritwa yo okipe a (konsa nou pale de popilasyon yon Leta), sou nati jeyografik teritwa sa a (pa egzanp populasyon iben kontrèman ak popilasyon riral), oswa sou lòt kritè tankou lang, nasyonalite, gwoup etnik. Etid popilasyon an tonbe anba demografi, syoloji ak jeografi moun.

Gen yon distenksyon pafwa fè ant "populasyon" yon peyi (tout moun natirèl ki abite sou teritwa nasyonal la, pèmanan oswa tanporèman) ak "moun" ki deziyen kominote moun ki nan popilasyon sa a, souvan wè nan yon ang politik.

Referans

modifye

Lyen deyò

modifye

Sou lòt pwojè yo :