Van solè

Van solè se yon van ki chaje patikil k ap soufle nan tout sistèm solè a epi ki kòmanse lè gaz ap koule aleksteryè kouwòn solèy la avèk gwo vitès.[1]

Van solè

ReferansModifye