Différences entre versions de « Lengwistik kreyòl ayisyen »

== Kouman pou nou ekri epi pwononse kreyòl ayisyen ==
 
Daprè Iv ak Paul Déjan nan liv ki rele (''EKRIEkri KREYÒLkreyòl FASILfasil''), nenpòt moun kapab ekri kreyòl avèk twa (3) ti prensip sa yo
 
Men lèt nou jwenn ki retrete nan wòl yo, nan pawòl nou fèk li yo :
 
----
 
=== Prensip 1 : Chak lèt ret nan wòl yo ===
 
{| width="80%"
 
<br/>
'''a'''&nbsp; nan : ''katreven, drapo, ap, aprann, chak, ak, twa, aba, lavi, lamizè, pàn, lagè, travay.''
<br/>
'''an''' &nbsp;nan : ''san, aprann, nan, kouran, lasante, manje, grangou''
<br/>
'''b''' &nbsp;nan : ''aba''
<br/>
'''ch''' &nbsp;nan :'' chak, cho''
<br/>
'''d'''&nbsp; nan : ''drapo''
<br/>
'''e''' &nbsp;nan : ''me, katreven, inivèsite, se, elèv, pwofesè, ekri, kreyòl, montre, lasante, manje, lekòl, retrete''
<br/>
'''è'''&nbsp; nan : ''nèf, fèt, elèv, pwofesè, lèt, chè, lamizè, lapè''
<br/>
'''en''' &nbsp; nan : ''katreven, fen, prensip, lenjistis''
<br/>
'''f''' &nbsp;nan : ''nèf, fèt, fen, pwofesè''
<br/>
'''g''' &nbsp;nan : ''lagè, grangou''
<br/>
'''i''' &nbsp;nan : ''dizwi, mil, inivèsite, viv, lavi, lamizè, lenjistis, ekri, ti, prensip''
<br/>
'''j''' &nbsp;nan : ''lenjistis, manje''
<br/>
'''k'''&nbsp; nan : ''katreven, ekri, kreyòl, chak, kouran, lekòl''
<br/>
'''l''' &nbsp;nan : ''mil, elèv, kreyòl, lòt, lèt, wolwòl, lenjistis, lavi, lamizè, lagè, lasante, lapè, lekòl''
<br/>
'''m''' &nbsp;nan : ''me, mil, moun, montre, lamizè''
<br/>
'''n''' &nbsp;nan : ''nèf, inivèsite, moun, aprann''
<br/>
'''o''' &nbsp;nan : ''drapo, yo''
<br/>
'''on''' &nbsp;nan : ''onz, montre''
<br/>
'''ou'''&nbsp; nan :'' tout, koun, kouran, pou''
<br/>
'''oun'''&nbsp; nan : '' moun, youn''
<br/>
'''p''' &nbsp;nan : ''drapo, pwofesè, ap, prensip, pan, lapè''
<br/>
'''r'''&nbsp; nan : ''katreven, drapo, aprann, ekri, kreyòl, montre, prensip, retrete, kouran, travay''
<br/>
'''s'''&nbsp; nan : ''inivèsite, se, pwofesè, prensip, lenjistis, lasante''
<br/>
'''t''' &nbsp;nan : ''katreven, fèt, inivèsite, tout, montre, lèt, twa, ti, lòt, retrete, travay''
<br/>
'''v''' &nbsp;nan : ''katreven, inivèsite, elèv, lavi, viv, travay''
<br/>
'''w'''&nbsp; nan : ''pwofesè, twa, wòl''
<br/>
'''wi'''&nbsp; nan : ''dizwi, (dizwit lè li tousel tousèl)''
<br/>
'''y''' &nbsp;nan : '' kreyòl, yon, yo, travay''
<br/>
'''z''' &nbsp;nan : ''dizwi ( dizwit), onz''
|}
|}
 
=== Prensip 2: Chak son ekri menm jan ===
 
{| width="80%"
|}
|}
Anpil egzanp montre nou sa twazyèm prensip la ye, espesyalman lè nou gade dènye lèt ki parèt ladan yo. Twazyèm prensip la se :
 
 
=== Prensip 3 : Nanpwen lèt ki bèbè, ki initil ===
 
{| width="80%"
| width="100%" style="border:3px; background:#F7F7FF" |
{| width="100%" cellspacing="0"
Nou wè sa nan : bab chich rad nèf nèg paj chak mil chanm moun ap aprann lenjistis tout viv kaw travay onz.
 
Kalkile prensip sa yo byen.
44 830

modifications