To improve: items to study or to work

modifye
 • Recommandations when creating a new article
 • Recommandations for translating articles into Haitian creole
 • Creation of the Haitian wikitionary
 • Infoboxes
 • Templates
 • Portals homepage

Creation of articles on human rights

modifye

Creation of articles on health, Coronavirus and cholera

modifye

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » : Fable de La Fontaine Les animaux malades de la peste

Articles on cholera

modifye

Articles on Health

modifye

Articles on Coronavirus

modifye

Sources

modifye

Formation - contenus éducatifs

modifye

Estatistik Wikipedya

modifye

Wikipedia ayisyen

modifye

My contributions / mes contributions / Kontribisyon mwen

modifye

To create 100 articles in 100 days

modifye

Referans Kreyòl ayisyen

modifye

Sous fyab pou kontni paj / Sources fiables pour ajouter notes, références, bibliographies, liens externes

modifye

Livres en Folie

modifye

Bak sab

modifye

Anvan ou kreye yon nouvo atik

modifye

tcheke si sijè a deja trete. Wikipedia se yon ansiklopedi (pou ogmante konesans) men se pa yon fowòm diskisyon ni yon kote pou piblisiteǃ

 • Pa gen opinyon : Nou dwe evite patipri, opinyon pèsonèl ak manti.
 • Respè copyright : Li enpòtan anpil pou nou fè atansyon pou nou pa mete tèks oubyen imaj ki pwoteje pa yon dwa pou otè.

Sa ki yon bon atik ?

 • Fòk li enteresan pou moun ki kapab li l : fòk li rapòte tout enfomasyon ki bon pou sa l ap pale
 • Fòk li gen referans (liv, paj nan nichtwèl,dokiman) pou moun kapab rekoupe, retwouve enfomasyon li ap bay
 • Fòk li ta gen kèk ilistrasyon, foto, desen ki ta kapab pèmèt konprann li byen

Nou espere ou pral ede yo bati ansiklopedi sa a.