Fonksyon ki konte kantite nonm premye jimo yo

Definisyon nonm premye jimo

modifye

Yon sèl koup nonm premye separe de 1 si 1 pa konsidere tankou yon nonm premye. Koup sa se (2,3) e li ase fasil pou montre ke pa gen lòt koup nonm premye ki gen pou diferans 1. Rezon an byen senp, nan de antye konsekitif gen youn kan mèm ki kongri a zewo modulo 2 ou ankò ki divisib pa 2 ou ki pè ki donk se yon nonm konpoze si se pa 2 li menm. Kesyon sa nou ka poze pou 2, pou 4, pou 6, elatrye. Ebyen tout koup nonm premye ki separe de 2 rele nonm premye jimo. Yo kwè ke pou chak koup nonm premye jimo gen lòt koup nonm premye jimo ki pi gwo pase yo se sa yo rele konjekti nonm premye jimo e se youn nan 4 pwoblèm Landau yo e kòm youn nan pwoblèm Hilbè yo. Konjekti sa rantre nan tram pi jeneral konjekti Polignak yo.

Apelasyon selon Lainé Jean Lhermite Junior

modifye

Nonm premye Ezau: tout nonm premye p kote p-2 se yon nonm premye tou.

Nonm premye Jakòb:tout nonm premye p kote p+2 se yon nonm premye tou.

Nonm premye Izaak : tout nonm premye ki se omwen nonm premye Jakòb ou nonm premye Ezau

Nonm premye Jakòb-Ezau: 5 se sèl nonm premye Jakòb-Ezau

Ekspresyon fonksyon ki konte kantite non premye Ezau ki genyen anvan yon antye n

modifye

Ekspresyon fonksyon ki konte kantite nonm premye Jakòb ki genyen anvan yon antye n selon Lainé Jean Lhermite Junior

modifye

Anvan men ekspresyon fonksyon karakteristik non premye Ezau avèk N* kòm referansyèl

 

Espresyon fonksyon ki konte kantite nonm premye Jakòb ki genyen anvan yon antye n

 

Ekspresyon fonksyon ki konte kantite nonm premye Izaak ki genyen anvan yon antye n

modifye

Ekpresyon fonksyon ki konte kantite koup non premye jimo ki genyen anvan yon antye n

modifye

Pwopozisyon ki tradwi konjekti nonm premye jimo

modifye

Gen anpil moun ki sispèk e ki prè pou aksepte ke ansanm nonm premye jimo a enfini. Men kèk pwopozisyon ki ekivalan ak sa yo rele konjekti nonm premye jimo

Nonm preye jimo selon modèl boul wouj boul ble

modifye

Nonm premye jimo selon modèl flèch Jonatan

modifye

Gade tou

modifye

Referans

modifye

Lyen deyò

modifye