Fonksyon ki konte nonm premye ki sou fòm an+b lè a ak b premye entre yo