Pandemi Covid-19 ann Ayiti


Pandemi maladi kowonaviris rive ofisyèlman nan Ayiti sou 20 mas 2020. Gouvènman kòmanse aplike rekomandasyon Òganizasyon Mondyal Sante. Eslogan : "An nou youn veye sou lòt. Youn pwoteje lòt".


* Maladi : COVID-19
* Viris : SARS-CoV-2
* Lye : Ayiti
* Premye ka : Pòtoprens
* Dat 1e ka : 19 mas 2020
* Ka sispèk : 52 716[1],[2],[3]
* Ka konfime : 12 143 (43,78% fanm ak 56,22% gason)[4]
* Ka aktif : 2 544
* Moun mouri : 247[1],[5]
* Ka ki retabli : 9 354[1],[6]
* Dat mizajou : 14 fevriye 2021
Enfòmasyon ofisyèl
Ministè Sante ak Popilasyon Ayiti (MSPP)
Bilten pandemi (MSPP)
Yon kesyon ? 43 43 33 33

W oswa antouraj ou gen sentòm ? 2020[7]

Estatistik

modifye

Lokalizasyon ka

modifye
Depatman Ka konfime Moun mouri To letalite
Lwès 8 646 107 1,24%
735 36 4,90%
Latibonit 644 39 6,06%
Sant 616 13 2,11%
Nòdès 333 6 1,80%
Sidès 288 9 3,13%
Sid 282 6 2,13%
Nòdwès 236 13 5,51%
Grandans 207 13 6,28%
Nip 156 5 3,21%
Total 9 072 232 2,03%
Sous : MSPP/DELR/LNP

Ka pa gwoup laj

modifye
Laj gwoup Ka konfime Moun mouri To letalite
0-9 ane 324 8 2,47%
10-19 ane 537 4 0,74%
20-29 ane 2 416 14 0,58%
30-39 ane 3 443 17 0,49%
40-49 ane 2 227 30 1,35%
50-59 ane 1 427 47 3,29%
60-69 ane 1 003 48 4,69%
70-79 ane 534 43 8,99%
80 ak plis 232 32 13,79%
Total 12 143 247 2,03%
Sous : MSPP/DELR 11 fevriye 2020

Kwonoloji

modifye

Sou 19 mas, Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP) ann Ayiti deklare ofisyèlman de (2) premye ka konfime.[9] Premye ka a se yon sitwayen ayisyen (31 ane) detekte nan Pòtoprens ki te rete an Frans epi ki te retounen nan peyi a sou 15 mas. Nan ayewopò, li te san sentòm. Yo mete li nan karantèn kay li. Dezyèm ka te detekte nan depatman Latibonit. Li se yon pasyan ki gen orijin Bèlj (63 zan). Li tounen nan peyi a sou 10 mas aprè li fin vwayaje nan Madrid (Espay) epi nan Miyami (Etazini). Li te montre sentòm maladi a depi 13 mas.

Sou 5 avril 2020, ministè Sante Piblik ak Popilasyon anonse premye ka lanmò, yon gason nan laj 55 lane ki te deja fè maladi sik ak tansyon, sa ki konplike ka li.[10]

Sou 7 avril 2020, prezidan, minis ak sekretè deta ayisyen teste pou Covid-19.[11]

MSPP enfòme popilasyon an sou yon 2yèm lanmò anba maladi Covid-19 pou jounen mekredi 8 avril 2020 an. Moun ki mouri a se yon fanm nan laj 69 lane ki te deja fè maladi sik ak tansyon, sa ki vin konplike ka li a. Sou 11 avril 2020, MSPP anonse yon 3yèm lanmò anba Covid-19. Moun ki mouri a se yon gason nan laj 57 lane ki te deja ap soufri anba maladi kè, sik, tansyon ak pwoblèm nan ren.[12]

Nan dat 20 avril 2020, pou 58 ka konfime nan peyi Dayiti genyen 52 ki aktif, 2 moun geri ak 4 moun mouri. Moun ki mouri se yon gason nan laj 40 lane ki te soufri tansyon. Li te gen lafyèv, vomismanak gwo pwoblèm pou li respire, sa ki te vin konplike ka li a. Sou 23 avril 2020 gen yon senkyèm lanmò. Moun ki mouri a se yon gason nan laj 32 lane ki te gen fyèv, tous sèch ak gwo pwoblèm pou li respire, se yon moun ki te konn bwè ak fimen anpil.

Sou 24 avril 2020, MSPP anonse yon sizyèm lanmò, yon gason nan laj 18 lane ki te gen enfeksyon nan sèvo ak difikilte pou li te respire, sa li te lakòz li tonbe nan koma. Sou 29 avril 2020, gen 7yèm lanmò anba maladi COVID-19 ki rive nan komin Dèlma. Moun ki mouri a se yon gason nan laj 20 lane ki t ap krache san, li te gen tous sèch, lafyèv, pwoblèm nan kè epi pwa kò ki te twòp pou laj li.

Nan dat 29 avril 2020, gen yon 8yèm lanmò anba Covid-19, yon gason nan laj 68 lane ki soti nan depatman Nò. Li te gen gwo vant fè mal, tous sèch, lafyèv ak pwoblèm pou li respire.[13]

Sou 8 jen 2020, 262 nouvo ka Covid-19 te konfime ann Ayiti (jou anvan an: 148), pou yon total de 3.334 ka nan tout teritwa nasyonal la (40.3% fanm ak 59.7% nan gason) depi premye ka a (19 mas 2020). Sa se 3,205 ka plis nan 30 jou.[14]

Sou 22 me 2021, peyi a ofisyèlman anrejistre 91 nouvo ka kontaminasyon ak 10 lanmò. Sa a se premye fwa depi kòmansman epidemi an ke peyi a anrejistre anpil lanmò nan yon sèl jou.[15]

Reyaksyon gouvènman ayisyen

modifye

Preparasyon

modifye

Sou 27 janvye 2020, MSPP òganize yon konferans pou laprès e anonse mezi li deja prann nan kowodinasyon ant direktè jeneral MSPP, direktè DELR, direktè Pwomosyon Sante ak Anviwònman :

 • mezi prevansyon ak sivèyans nan pwen antre peyi a tankou ayewopò ak pò.
 • mezi sansibilizasyon ak fòmasyon pwofesyonèl sante
 • sivèyans epidemyolojik pi fò nan chak depatman.

Sou 12 fevriye 2020, MSPP atravè Laboratwa Nasyonal Sante Piblik (LNSP) te resevwa OPS / OMS materyèl ak entran pou detekte COVID-19 : reyaktif pou tès molekilè (PCR), avèk amòs, sonn, aparèy kontwòl pozitif. Ekip ijans sanitè nan Òganizasyon Panamerikèn Sante (OPS) fòme teknolojis medikal pou itilize tès depistaj.

Sou 16 mas 2020, MSPP anonse kreyasyon CIPC (sant enfòmasyon pèmanan sou CODIV-19). Sant sa a gen pou misyon enfòme ofisyèlman avèk klate ak transparans popilasyon an sou mezi prevansyon, pwoteksyon ak evolisyon pandemi CODIV-19.[16]

Joseph Jouthe anonse de (2) semèn sispansyon vòl avyon avèk Ewòp, Kanada, Repiblik Dominikèn ak Amerik latin.[17]

Ministè Sante ak Popilasyon pibliye yon Plan preparasyon ak Repons MSPP kont kowonaviris (mas 2020).[18]

Aksyon

modifye

Mezi jeneral

modifye

Sou 18 mas 2020 : gouvènman entèdi "nenpòt evènman kiltirèl nan lari nan kad mezi prevansyon kont COVID-19". Mezi sa yo konsène tou rasanblman foul, kòm bann rara, nan sal teyat ak teren espò.

Sou 20 mas 2020 : Jovenel Moïse, prezidan Ayiti, dekrete eta dijans sanitè. Peyi a pase imedyatman nan faz 2 epidemi :

 • fèmti lekòl, inivèsite, sant fòmasyon pwofesyonèl
 • fèmti izin soutretans, faktori
 • kouvrefe sou tout teritwa nasyonal ant uitè diswa ak senkè dimaten
 • entèdiksyon nenpòt rasanbleman nan plis pase dis (10) moun ak deplasman initil[19]

[20]

Sou 20 mas 2020, Joseph Jouthe, Premye Minis, presize nan yon konferans pou laprès nan CIPC (Sant enfomasyon pèmanan sou kowonaviris) :

 • atribye lajan, ki te afekte pou sèten pwojè sosyal, pou pèmèt eta a gen mwayen finansye nesesè pou popilasyon an ak lopital yo
 • ranfòse aktivite Fon Asistans Ekonomik ak Sosyal (FAES) (Fonds d'Assistance économique et social) pa distribisyon kit manje pou moun katye pòv[21]
 • louvri 3 sant pou akèyi moun enfekte nan Okay, Gonayiv, Kap Ayisyen
 • kenbe ayewopò ak pò ouvè pou transpò machandiz yo
 • fèmen sèlman faktori tekstil nan endistri asanblaj

Sou 11 me 2020, Premye Minis Jouthe te anonse « Apati lendi 11 me 2020, yon mas (kachne) ap obligatwa nan tout kote piblik ».[22]

Sou 20 me 2020, pandan yon Konsèy Minis ekstraòdinè (pa videyokonferans) ak pou fè fas a pwogresyon Covid-19 nan tout teritwa nasyonal la ki te deja enfekte 663 moun ak touye 22 moun, Prezidan Jovenel Moïse pran an kont konsèy komite yo e deside renouvle eta dijans sante nan peyi a pou 2 mwa.[23] Prezidan Jovenel Moïse pibliye nan jounal ofisyèl Le Moniteur jedi 21 me 2020, yon dekrè ki fikse règ jeneral pou pwoteksyon popilasyon an nan ka yon pandemi / epidemi, ki gen ladan anpil obligasyon ak sanksyon.[24]

Mezi ekonomik

modifye

Gouvènman otorize peman davans anplwaye sèvis piblik yo pou mwa mas ak ap travay sou yon plan espesyal pou soulaje sitiyasyon travayè yo.

Bank Repiblik Ayiti (BRH) ak enstitisyon finansyè yo te pran yon moratoryom (sispansyon) de 1e avril a 30 jen 2020 sou tout prè nan sistèm bankè a. Bank yo pral sèlman kapab chaje enterè sou dèt yo. Pandan twa (3) mwa sa yo, pa pral gen okenn peman reta chaj sou dèt. Menm reta sou kat kredi yo afekte pa mezi sa a. Ant 1e avril ak 30 jen 2020, bank yo pa pral kapab sezi pwopriyete moun ki te fè prè ipotèk.

Yon anvlòp 50 milyon dola te jwenn apati dezafektasyon senk (5) ou sis (6) pwojè finanse pa Bank entè-amerikèn devlopman (Banque interaméricaine de développement) (BID). Lajan sa a dwe itilize pou achte yon pakèt ekipman pou sant ki te bati pou fè fas ak COVID-19. gen ladan 20 000 tès, kabann, vantilatè, respiratè atifisyèl, klò, elatriye.[25]

Direksyon Bidjè Jeneral Ministè Ekonomi ak Finans Dayiti pibliye yon rapò debousman ki fèt pou peryòd 25 mas rive 29 me 2020 pou goumen kont covid-19. An total, yo te debouse plis pase 2.2 milya goud ak plis pase 34 milyon dola ameriken soti nan Fon Ijans (FDU) ak Trezò Piblik (TP).[26]

Mezi medikal

modifye
 
Sispann Pwopagasyon Jèm

Ministè Sante Piblik ak Popilasyon mande popilasyon pa itilize klowokin nan prevansyon kowonaviris oswa kont sentòm grip.[27] Nan yon sikilè nan dat 31 mas 2020, MSPP a raple manadjè famasyen yo ak pwopriyetè famasi yo ke klowokin dwe distribye sèlman sou prezantasyon yon preskripsyon medikal ki soti nan yon pwofesyonèl swen sante ki gen otorizasyon.[28]

Kowoperasyon medikal ant Ayiti ak Kiba te restore avèk restorasyon relasyon diplomatik ant de (2) peyi yo an 1997. Yon brigad nan 348 doktè deplwaye ann Ayiti al goumen kont Covid-19.

Gouvènman Ayiti ap mande pwofesyonèl medikal (doktè, enfimyè, oksilyè, teknisyen laboratwa, famasyen) ak pèsonèl ki pa medikal (administratè, sekretè, chofè, menajè, manèv) yon enskripsyon pou ranfòse ekip yo ki fè fas ak kriz Covid-19. Nan dat 3 avril 2020, 2 9000 moun enskri (28% sektè pa medikal, 72% sektè medikal) sou sitwèb MSPP.[29]

Ayiti kòmande Lachin plis pase 18 milyon dola materyèl medikal : 2,5 milyon gan medikal(nitril), 300 000 wòb esterilize, 10 analizè otomatik biyochimi, 100 respiratè ak akseswa, 1500 kabann lopital, 500 inite ponp enfizyon, 200 000 mas KN 95, 1,5 milyon mas chirijikal jetab ak 250 000 ekipman pwoteksyon endividyèl (linèt pwoteksyon, vizyè ak soulye) e espere rive nan peyi a pa 10 avril pwochen.[30]

PNLS defini rekòmandasyon pratik pou anpeche ak kontwole ekspozisyon pou covid-19 ak pou asire sèvis VIH / SIDA nan tout teritwa a. Apwòch la se yon pati nan yon pwosesis jesyon risk ki gen objektif asire sekirite nan anplwaye swen, benefisyè yo ak sit prestasyon.

6 000 blouz chirijikal, 5000 gan, 4 500 mas chirijikal, 660 mas N 95 te livre MSPP pou sipòte jesyon ka, tès laboratwa ak aktivite siveyans.[31]

Sou 15 avril 2020, Jovenel Moïse anonse yon distribisyon twa milyon mas sitou nan mache piblik. Komisyon miltisektoryèl resevwa 3 milyon mas, 13 000 rad pou pwofesyonèl medikal, plis pase 5000 galon solisyon idwo-alkolik.[32]

Peyi a gen yon sèl kabann lopital pou chak 1.502 moun, yon doktè pou 3.353 moun, ak 124 kabann swen entansif nan tout teritwa li a. Enstitisyon sante - sitou prive - manke tout bagay : ekipman, materyèl pwoteksyon, medikaman, aksè nan dlo ak elektrisite, elatriye.[33] Bidjè sante a te piti piti diminye depi koudeta an 2004. Nan lane 2018, li reprezante sèlman 4.3% nan depans piblik, oswa 13 dola pou chak moun.[33]

Komisyon pou Evalyasyon Remèd Tradisyonèl yo itilize kont Covid-19 ann Ayiti se yon gwoup travay ki te rankontre soti nan 4 jen rive 30 jiyè 2020. Misyon li te bay konsèy syantifik ak etik sou fòmil ak resèt, presize pwopriyete yo ak efè segondè yo nan plant e bay rekomandasyon. Li egzamine anviwon 72 plant. MSPP pibliye Le Guide de préparation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à base de plantes. Li ta dwe fasilite pwosesis pou evalye medikaman / remèd tradisyonèl yo.[34]

Konsekans ekonomik

modifye

Twa (3) founisè prensipal Ayiti yo : Repiblik Dominikèn, Etazini ak Lachin te fèmen fwontyè yo. Pri gaz la ak pwodui debaz ogmante, an patikilye pri diri.[35]

Premye Minis la ak Minis Finans yo ap prepare plan rekiperasyon ak relans ekonomik aprè pandemi an. Jovenel Moïse gen lapè pou yon famin ann Ayiti.

Nan mwa avril 2020, Kristalina Georgieva, direktris jeneral nan Fon Monetè Entènasyonal (Fonds Monétaire International (FMI)) te anonse diminisyon dèt imedyat pou 25 peyi manm, peyi ki pi pòv. Peyi sa yo, ki gen ladan Ayiti, resevwa don atravè fon fidisyè asistans ak repons dezas (fon fidisyè ARC).[36] Etazini atravè Ajans amerikèn pou Devlopman Entènasyonal (USAID) ap bay $ 16,1 milyon dola pou ede Ayiti reponn a epidemi Covid-19 la.[37]

Konsekans sosyal

modifye

Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon rapòte ke 4 192 Ayisyen deja kite Repiblik Dominikèn volontèman aprè pèdi travay yo pou yo retounen ann Ayiti.[38]

Sou 3 avril 2020, Patenarya Mondyal pou Edikasyon (PME) apwouve yon fon 10 milyon dola an favè Ayiti. Lajan sa a dwe diminye enpak negatif Covid-19 pou asire kontinyasyon pwogram edikasyon radyo ak televizyon, materyèl ansèyman, ak sipò pou pwofesè yo apre fèmen lekòl yo.[39]

Majistra yo nan sèten vil yo ranfòse mezi restriksyon trafik an akò ak dispozisyon yo divès kalite ki genyen nan arete prezidansyèl nan dat 19 mas 2020 an relasyon ak mezi ki te pwopoze pa Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), pou egzanp Jakmèl,[40] Kap Ayisyen,[41] wout ki mennen nan gwo vil yo. Depatman Sid la izole pandan 15 jou.[42] Sanksyon yo lou : gwo amann ak jou prizon, an patikilye si ou soti san ijans, si ou pa pote kachnen (mas), si ou pa bay tout moun 2 pa distans...

Maladi Covid-19 mennen nan konpòtman inapwopriye oswa vyolan nan popilasyon : moun kèk komin refize louvri sant swen pou pasyan ki enfekte, fizikman atake malad yo, kouri byen lwen lopital lè rezilta tès yo pozitif, manifestasyon, agresyon....[43],[44],[45]

Konsekans kiltirèl

modifye

Atis ayisyen gen anpil enfliyans e yo vle ede sansibilize epi redwi estrès ki asosye ak COVID-19. Depi 23 mas 2020, chantè Bélo anime pwogram "Quarantaine Haïti" (Karantèn Ayiti) ki pran plas nan uitè diswa sou 9 platfom mizik. Li se yon inisyativ Vama Events, Handzup Group ak Chokorella.

Kèk chantè konpoze ak chante chanson sou COVID-19 pou motive moun nan bon pratik ak aplike mezi baryè.

Konsekans medikal

modifye

Anpil Ayisyen te trete nan Repiblik Dominikèn, nan Etazini yo ak nan Kiba sitou. Yo twouble nan tretman yo oubyen yo pa kapab fè ankò egzamen yo ki enposib pou yo fè ann Ayiti.[46]

"Koud konbit" se yon inisyativ lanse pa eskout ayisyen ak òganize pa kèk asosyasyon. Li gen kòm objektif fè koud 10 milyon mas lavab pou popilasyon nan atelye kouti.[47]

Sou 15 me 2020, Ayiti te resevwa katriyèm chajman ki te bay lòd nan men Lachin pou evite pwopagasyon kowonavirus Covid-19 la. Nouvo chajman sa a genyen an patikilye: 147 650 rad pwoteksyon medikal, 150 000 sou-soulye, 2,5 milyon gan medikal ak 100 monitè.[48]

Definisyon

modifye
 • BRH : Bank Repiblik Dayiti
 • DELR : Direksyon Epidemyoloji, Laboratwa ak Rechèch
 • MSPP : Ministè Sante Piblik ak Popilasyon
 • OMS : Òganizasyon Mondyal Sante
 • OPS : Òganizasyon Panamerikèn Sante
 • PNLS : Pwogram Nasyonal kont SIDA
 • Ka sispèk : tout moun ki gen yon lafyèv pi gran pase oswa egal a 38°C, oswa yon istwa lafyèv (nan 14 jou anvan) akonpaye pa tous ak avèk/san difikilte respiratwa, doulè nan kò, maltèt san rezon.

OU tout moun ki gen yon chanjman toudenkou nan gou (disgezi oubyen agezi) oswa pran sant (iposni oubyen anosmi)
OU tout moun yon pwofesyonèl sante (doktè oswa enfimyè) sispekte covid-19 Pou timoun : tout sentòm site pi wo ak / oubyen degradasyon jeneral lasante, dyare oubyen lafyèv sèl sitou pou tibebe nan laj mwens 3 mwa

 • Ka konfime : tout ka sispèk nan covid teste pozitif (prezans asid nikleyik) kèlkeswa siy ak sentòm.

Note : yo dwe mete tout ka konfime covid-19 nan izòlman enstitisyonèl oubyen nan izòlman lakay. Gid sou izòlman disponib nan pwotokol sou Covid.

 • Ka retabli : yo deklare "retabli", yon ka konfime covid-19 nan youn nan sityasyon :

tout moun avèk sentòm (malad) teste pozitif : omens dis (10) jou aprè dat disparisyon siy maladi avèk / san yon nouvo tès negatif (2yèm tès si posib)
OU tout moun san sentòm (pa malad) teste pozitif : dis (10) jou san aparisyon siy maladi avèk / san yon nouvo tès negatif (2yèm tès si posib)

 • Ka mouri : lanmò nan ka konfime (pa tès oubyen pa lyen epidemi) oswa pa konfimasyon post mortem (aprè lanmò) an absans nenpòt lòt kòz evidan nan lanmò ki pa gen rapò ak maladi covid-19

Gade tou

modifye

Referans

modifye
 1. 1,0 1,1 et 1,2 (angle) en « Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance ». worldometers.info. 11 fevrye 2020. Retrieved 14 fevrye 2020.  Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. (franse) fr « Cas recencés de la COVID-19 En Haïti Bilan MSPP : 27/10/2020 ». coronahaiti.org. 27 oktòb 2020. Retrieved 2 novanm 2020. 
 3. (franse) fr « Bulletin quotidien sur le COVID-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 fevriye 2021. Retrieved 14 fevriye 2021. 
 4. (franse) fr « Bulletin quotidien sur le COVID-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 fevriye 2021. Retrieved 14 fevriye 2021. 
 5. (kreyòl ayisyen) ht « Bulletin quotidien sur le COVID-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 fevriye 2021. Retrieved 14 fevriye 2021. 
 6. (kreyòl ayisyen) ht « Bulletin quotidien sur le COVID-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 fevriye 2021. Retrieved 14 fevriye 2021. 
 7. « Nòt pou laprès » (PDF). mspp.gouv.ht. 15 avril 2020. Retrieved 15 avril 2020. 
 8. (franse) fr « Bulletin du 11 février 2021 de la surveillance du nouveau Coronavirus 2019 » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 fevriye 2021. Retrieved 14 fevriye 2021. 
 9. (angle) en « Haiti declares emergency over coronavirus, imposes curfew, shuts borders ». Reuters. 19 mas 2020. Retrieved 20 mas 2020. 
 10. (kreyòl ayisyen) ht « yon ka lanmò anba kowonaviris ke yo bay lòt non COVID-19la nan peyi Dayiti » (PDF). mspp.gouv.ht. 5 avril 2020. Retrieved 5 avril 2020. 
 11. (franse) fr « Covid19 : Ministres et Secrétaires d’État soumis au test du Covid-19 ». icihaiti.com. 8 avril 2020. Retrieved 8 avril 2020. 
 12. « 3yèm mò anba kowonaviris nan peyi Dayiti » (PDF). mspp.gouv.ht. 11 avril 2020. Retrieved 11 avril 2020. 
 13. « 5 nouvo ka konfime ak 8yèm lanmò anba Covid-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 30 avril 2020. Retrieved 2 me 2020. 
 14. (franse) fr « Plus de 3,200 cas en 1 mois ». haitilibre.com. 8 jen 2020. Retrieved 23 septanm 2020. 
 15. (franse) fr Jean Daniel Sénat (28 me 2021). « Covid-19 : Haïti enregistre pour la première fois 10 morts en une journée ». lenouvelliste.com. Retrieved 3 jen 2021. 
 16. « Dans le but de mieux communiquer sur le coronavirus qui ne cesse de faire des victimes à travers le monde, le gouvernement haïtien a lancé, ce lundi 16 mars, un centre d’information permanente. ». letoutauplurielmagazine.com. 16 mas 2020. Archived from the original on 2020-04-21. Retrieved 10 avril 2020. 
 17. (angle) en O'Hare, Maureen & Hardingham, Tamara (17 mas 2020). « Coronavirus - Which countries have travel bans? ». CNN. Retrieved 17 mas 2020. 
 18. (franse) fr « Coronavirus: le MSPP a élaboré un plan de préparation et de réponse ». lenouvelliste.com. 19 mas 2020. Retrieved 1 avril 2020. 
 19. (franse) fr « Coronavirus : Dispositions relatives aux fonctionnements des missions diplomatiques et sensibilisation des leaders religieux ». communication.gouv.ht. 18 mas 2020. Archived from the original on 2020-03-25. Retrieved 25 mas 2020. 
 20. (kreyòl ayisyen) ht « Kominike : Tout manifestasyon kiltirèl nan lari yo entèdi sou tout teritwa peyi a jiska nouvèl òd ». communication.gouv.ht. 18 mas 2020. Archived from the original on 2020-03-25. Retrieved 25 mas 2020. 
 21. (franse) fr « Covid19 Haïti : Le président annonce des mesures économiques pour faire face au Coronavirus ». juno7.ht. 21 mas 2020. Retrieved 22 mas 2020. 
 22. (franse) fr « Haïti - AVIS : Port du masque obligatoire dans les lieux publics ». haitilibre.com. haitilibre. 3 me 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 
 23. (franse) fr « Haïti - COVID-19 : L’État d’urgence sanitaire prolongé de 2 mois ». haitilibre.com. haitilibre. 21 me 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 
 24. (franse) fr « Haïti - FLASH : Décret présidentiel fixant les règles générales de protection de la population face au Covid-19 ». haitilibre.com. haitilibre. 21 me 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 
 25. (franse) fr « Haïti dispose de 50 millions de dollars de la BID pour combattre le coronavirus ». lenouvelliste.com. 27 mas 2020. Retrieved 28 mas 2020. 
 26. (franse) fr « Rapport des décaissements de l’État pour lutter contre le Covid-19 » (PDF). haitilibre.com. 29 me 2020. Retrieved 23 septanm 2020. 
 27. (franse) fr « Covid-19, chloroquine et automédication ». lenouvelliste.com. 26 mas 2020. Retrieved 1 avril 2020. 
 28. (franse) fr « Circulaire aux Pharmaciens et Propriétaires des pharmacies » (PDF). mspp.gouv.ht. 31 mas 2020. Retrieved 5 avril 2020. 
 29. (franse) fr « Inscriptions pour la lutte contre le COVID-19 » (PDF). mspp.gouv.ht. 3 avril 2020. Retrieved 5 avril 2020. 
 30. (franse) fr « L’Etat haïtien place une première commande de 18 millions de dollars de matériel hospitalier auprès de la Chine… ». lenouvelliste.com. 30 mas 2020. Retrieved 31 mas 2020. 
 31. (franse) fr « Dons de médicaments et d’équipement de protection individuelle ». icihaiti.com. 10 avril 2020. Retrieved 10 avril 2020. 
 32. (franse) fr « Le port du masque est indispensable aujourd'hui selon Jovenel Moïse ». lenouvelliste.com. 15 avril 2020. Retrieved 15 avril 2020. 
 33. 33,0 et 33,1 (franse) fr Frédéric Thomas (21 jen 2020). « Haïti étouffe sous le poids de son oligarchie et des États-Unis ». bastamag.net. Retrieved 2 septanm 2020. 
 34. (franse) fr « Le Guide de préparation des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à base de plantes » (PDF). mspp.gouv.ht. Retrieved 23 septanm 2020. 
 35. (franse) fr « Deeb, Desroches, les prix du riz et notre production ». lenouvelliste.com. 22 avril 2020. Retrieved 23 avril 2020. 
 36. (franse) fr « Haïti - FMI : Dettes allégées pour 25 pays dont Haïti ». haitilibre.com. Haiti Libre. 14 avril 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 
 37. (franse) fr « Haïti - COVID-19 : 16.1 millions de dollars d’assistance des États-Unis ». haitilibre.com. Haiti Libre. 28 avril 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 
 38. (franse) fr « Haïti - Social : Plusieurs milliers d'haïtiens ayant perdu leur emploi ont déjà quitté la RD ». haitilibre.com. 4 avril 2020. Retrieved 5 avril 2020. 
 39. « Le Partenariat mondial pour l’éducation approuve un fonds de 10 millions de dollars en faveur d’Haïti ». letoutauplurielmagazine.com. 3 avril 2020. Archived from the original on 2020-04-10. Retrieved 10 avril 2020. 
 40. « Mesures renforcées et fortes sanctions dans la lutte contre le Covid-19 ». haitilibre.com. 10 avril 2020. Retrieved 11 avril 2020. 
 41. « La mairie de Cap-Haïtien annonce un train de mesures restrictives ». haitilibre.com. 11 avril 2020. Retrieved 11 avril 2020. 
 42. « L’accès au Département du Sud fermé pour 15 jours ». haitilibre.com. 11 avril 2020. Retrieved 11 avril 2020. 
 43. « Covid-19 : Un mois après, le président Jovenel Moïse renouvelle ses promesses et apporte des précisions ». lenouvelliste.com. 27 avril 2020. Retrieved 2 me 2020. 
 44. « L’hôpital Bernard Mevs contraint de suspendre son programme de prise en charge de Covid-19 ». lenouvelliste.com. 29 avril 2020. Retrieved 2 me 2020. 
 45. « Notre difficile équation ». lenouvelliste.com. 2015-05-16. Retrieved 2 me 2020. 
 46. (franse) fr « Covid-19 : une urgence dans l'urgence ». lenouvelliste.com. 31 mas 2020. Retrieved 1 avril 2020. 
 47. (franse) fr « « Koud Konbit » confectionne des masques, préserve des emplois et aide à affronter le coronavirus ». lenouvelliste.com. 1 avril 2020. Retrieved 3 avril 2020. 
 48. (franse) fr « Haïti - Chine : Nouvel arrivage d’équipements et de matériels de lutte contre le Covid-19 ». haitilibre.com. 16 me 2020. Retrieved 5 septanm 2020. 

Lyen deyò

modifye
Atik

3j pandan konfinman an]

Videyo